top of page
 • Regular full set                               
 • White tip full set                              
 • Gel full set                                      
 • Solar pink full set                            
 • Pink & White full set                        
 • Regular filling                                 
 • Gel filling                                        
 • Pink filling                                       
 • Pink & White filling                          
 • UV gel                                             ​

    

ACRYLIC

bottom of page