top of page
  • Regular full set                               
  • White tip full set                              
  • Gel full set                                      
  • Solar pink full set                            
  • Pink & White full set                        
  • Regular filling                                 
  • Gel filling                                        
  • Pink filling                                       
  • Pink & White filling                          
  • UV gel                                             ​

ACRYLIC

bottom of page